Arkiv | Närväbladet RSS-flöde för detta avsnitt

NÄRVÄBLADET – December

Hej alla medlemmar, och blivande medlemmar. Här kommer lite information vad som har hänt och skall hända i föreningen. Årets JulbordVi bestämde vi att vi fördelar årets julbord på två dagar, så att alla skall få plats. 7 och 8 december, en fredag och lördag kl. 18.00. 100 kr för vuxen medlem, barn under 15 […]

0 Kommentarer Läs mer »

Närväbladet april 2018

Årsmöte Medlemmarna i Mertajärvi Fritidsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte: Plats: Föreningslokalen Mertajärvi Tid: Lördagen 21 april Klockan 15.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet 4. Godkännande av mötets utlysande 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Revisionsberättelse samt fastställande av resultat […]

0 Kommentarer Läs mer »