Hyr föreningslokal


För bokning, kontakta Ingrid Utsi, 0981-230 31



Hyresregler för Mertajärvi f.d. skola.

Uthyrning till privata fester eller arrangemang sker dygnsvis från
kl 12.00 till 12.00 påföljande dag.

Uthyrning till möten och diverse aktiviteter omfattar ett antal timmar dag- och kvällstid.

Uthyrning kan omfatta enbart lokalen eller lokalen inklusive köksutrustning och porslin. Om föreningens handdukar och pannlappar används debiteras detta separat.

Ansvarig hyresgäst skall ha fyllt 18 år och ansvarar för lokal , inventarier och utrustning och är ersättningsskyldig för skador som uppstår.

Rökning är inte tillåten inomhus.

Samlingssal , kök , korridorer och toaletter skall avlämnas städade:
Golven sopas/dammsugs och vid behov våttorkas. Bord och stolar torkas av. Papperskorgar töms och förses med nya plastpåsar. Brännbart avfall placeras i soptunna vid vägen. Övrigt avfall skall fraktas bort.

Om porslin och köksutrustning används skall de diskas / rengöras och återsällas på respektive plats.

För komplettering av bristande städning debiteras 150:- per timme.

Hyreskostnader från 5 september 2011

Hyra för lokalen per dygn: 150:-

Hyra av köksutrustning och porslin per dygn: 50:-

Hyra av lokalen under dag/kvällstid per gång: 75:-

Hyra av handdukar , pannlappar 30:-

Hyran kan erläggas kontant till nyckelutlämnaren eller betalas till föreningens
plusgirokonto : 514724-4. Frekvent återkommande hyresgäster kan efter överenskommelse faktureras halvårsvis.