Gå på Vaara

Motionsvandring upp till Vaara.

Utlottning av trisslotter på de som skrivit upp sig, en gång per månad.

Oktober triss vinnare birgit s
Bruno e vega u ingrid u