Aktuellt, Närväbladet

NÄRVÄBLADET – December

Hej alla medlemmar, och blivande medlemmar. Här kommer lite information vad som har hänt och skall hända i föreningen.

Årets Julbord

Vi bestämde vi att vi fördelar årets julbord på två dagar, så att alla skall få plats. 7 och 8 december, en fredag och lördag kl. 18.00. 100 kr för vuxen medlem, barn under 15 år-gratis. 200 kr för icke medlem. Max 50 pers/dag.
Sista anmälningsdag 30 november.
OBS Anmälan är bindande
Anmälan till Gerda tel 070–3937656, eller personligen. Boka till den dag som passar Er bäst.

Pimpeltävlingen 2019 går av stapeln den 27/4.

Vi bestämde att vi ska ha en ”de fisklösas låda” d.v.s. alla som pimplat men inte fått fisk, ska lämna sitt pimpelkort i lådan, och priser lottas ut till dem i första hand.
På Kiruna vintermarkand ska föreningen ha ett stånd där vi säljer pimpelkort och bjuder på kaffe.

PROJEKT PÅ GÅNG

Två nya flytbryggor har inköpts, och placerats på badstranden i somras. (Men nu har de tagits upp inför vintern). Vi har även tänkt fixa ett till grillbänks-set till badstranden.

Omklädningshytterna har flyttats från badstranden till föreningslokalens gård. Den ena använder föreningen som förråd, den andra är såld på anbud.

Vi har på gång ett flytbastu-projekt. Bastun är tänkt att vara ankrad vid grillplatsen vid gamla bron. Vi kommer senare att planera hur bokning av den ska gå till.

Fiskeprojektet. Föreningen har från Jordbruksverket ansökt om bidrag för spångning av leder samt till fiskevård. Beslut om vi får bidraget kommer 30/10 2018. (Håll koll på MFFs hemsida hur det gick!)

Hjärtstartaren finns nu på plats, på föreningslokalens vänstra gavel, i pannrummet. Den är registrerad på hjärtstartarregistret, så den är sökbar på internet https://www.hjartstartarregistret.se

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN för 2019.
Den är oförändrat 75:- för enskild medlem samt 150:- för familj.

OBS! VI HAR BYTT BANK! Anledningen till det är att NORDEA inte längre tar emot EURO OCH NORSKA KRONOR!
Vi har nu Sparbaken Nord. Bankgironummer 756-2911