Styrelsen

Styrelse Mertajärvi Fritidsförening

2018 års styrelse

Ordförande: Emil Juuso
Vice ordförande: Allan Asplund
Kassör: Eva Utsi
Sekreterare: Gerda Mäkitaalo
Ledamot: Magnus Filander Utsi
Suppleanter: Berit Juuso och Laila Salomonsson

Valberedningen omvaldes, består av Alf Utsi och Sture Karlsson.

>> Protokoll för årsmöte – 2017

Kontakta Mertajärvi Fritidsförening !